Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
LAWENDY.PL
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Hurtownia internetowa SYNCHRO prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
2. Właścicielem Hurtowni jest: SYNCHRO Paweł Kotecki ul. Nasienna 8, 91-231 Łódź; adres email: lawendy@lawendy.pl.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są zarówno cenami netto, jak i brutto (tzn. zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 
§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Hurtowni,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Hurtowni,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Hurtowni w zakładce Kontakt.
 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Hurtownia potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Hurtownia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Hurtowni przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zatwierdzenia wyboru formy wysyłki lub odbioru osobistego.
 
§3
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 
§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Hurtownia wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w filii firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Hurtowni.
 
§5
Reklamacje
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Hurtowni, na koszt Hurtowni, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Hurtownia ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Hurtownia.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 
§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. - Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Hurtowni, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: lawendy@lawendy.pl lub tradycyjnie na adres: SYNCHRO Paweł Kotecki, ul. Nasienna 8, 91-231 Łódź - podając w tytule "Oświadczenie o odstąpieniu - (numer zamówienia).
3. Klient zwraca towar do Hurtowni w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Hurtownia sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Hurtownia zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Hurtowni: SYNCHRO Paweł Kotecki, ul. Nasienna 8, 91-231 Łódź.
7. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. 
 
§7
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Hurtowni materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 
§8
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Hurtowni (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Hurtowni.
 
§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Hurtowni.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Hurtowni.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Hurtownia uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu